Nedenfor finner du hvilke dokumenttyper som lukker avvik på BREEAM dokumentasjon.


1. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM 2012 manualen:


Fravær av miljøgifter på Sjekkliste A20 kan dokumenteres med følgende:

 • Svanen
 • EU-Ecolabel (Blomsten)
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • BREEAM Egendeklarasjon A20 - her finner du våre maler
 • Sikkerhetsdatablad
 • ECOproduct


For produkttyper som omfattes av HEA9 gjelder følgende typer dokumenter:

 • BREEAM Egendeklarasjon Hea 9 - her finner du våre maler
 • M1 Emisjonsklasse for byggevarer
 • EMICODE EC1 PLUS
 • EMICODE EC1


2. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM 2016 manualen:


Fravær av miljøgifter på Sjekkliste A20 kan dokumenteres med følgende:

 • Svanen
 • EU-Ecolabel (Blomsten)
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • BREEAM Egendeklarsjon A20 2016 - her finner du våre maler
 • Byggvarubedömningen
 • BASTA
 • Sikkerhetsdatablad
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • ECOproduct


For produkttyper som omfattes av HEA 02 gjelder følgende typer dokumenter:

 • BREEAM Egendeklarsjon Hea 02 - her finner du våre maler
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • ECOproduct
 • M1 Emisjonsklasse for byggevarer
 • EMICODE EC1 PLUS
 • EMICODE EC1
 • Svanen
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • GUT label for textile floorings
 • SINTEF Miljøsertifikat