Nedenfor finner du hvilke dokumenttyper som lukker avvik på BREEAM dokumentasjon.


1. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM 2012 manualen:


Fravær av miljøgifter på Sjekkliste A20 kan dokumenteres med følgende:

 • Positiv miljømerking
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • BREEAM Egendeklarasjon A20 - her finner du våre maler
 • Sikkerhetsdatablad
 • Teknisk Godkjenning
 • Svanen


For produkttyper som omfattes av HEA9 gjelder følgende typer dokumenter:

 • M1 Emisjonsklasse for byggevarer
 • EMICODE EC1
 • EMICODE EC1 PLUS
 • BREEAM Egendeklarasjon Hea 9 - her finner du våre maler


2. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM 2016 manualen:


Fravær av miljøgifter på Sjekkliste A20 kan dokumenteres med følgende:

 • Positiv miljømerking
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • Byggevaredeklarasjon
 • BREEAM Egendeklarsjon A20 2016 - her finner du våre maler
 • BASTA
 • Sikkerhetsdatablad
 • Teknisk Godkjenning
 • Svanen


For produkttyper som omfattes av HEA 02 gjelder følgende typer dokumenter:

 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • M1 Emisjonsklasse for byggevarer
 • EMICODE EC1
 • EMICODE EC1 PLUS
 • ECOproduct
 • BREEAM Egendeklarsjon Hea 02 - her finner du våre maler
 • GUT label for textile floorings
 • Teknisk Godkjenning
 • Svanen