Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på sjekkboks-ikonen fra menyen til venstre:
Velg så tilsvarende kategori med krav - altså BREEAM krav:


 


 

Trykk på Rediger:Velg manualen du ønsker å bruke som grunnlag for kravet og trykk på Lagre:Da er BREEAM filter satt opp på prosjektet.


Dersom du velger BREEAM NOR 6.0, vil du se siste oppdatert versjon av kjemikalielistene som inngår i kravene iht BREEAM NOR 6.0. 


Du kan også se på hvilke dokumenttyper som er relevante for å lukke BREEAM avvik, samt hvilke stoffer som inngår i kjemikalielistene.


En del dokumenttyper kan benyttes for å få oversikt over stoffinnhold, eller kan aksepteres dersom de inneholder informasjon om emisjoner til inneluft iht. kriteriene i Hea 02 – de lukker ikke krav til dokumentasjon automatisk og må vurderes først.

Dersom BREEAM NOR 2016 er valgt, får du igjen oversikt over hvilke dokumenttyper som er relevante for å lukke BREEAM avvik, samt hvilke stoffer som inngår i sjekkliste A20.