1. Logg inn på ditt prosjekt og trykk på «Send FDV».
2. Velg coBuilderPro+. Trykk neste.3. Fyll inn informasjonen og velg system for å strukturere - enten i forhold til Lokasjon og Bygningsdel iht NS3451 (NS3420) eller TFM (Tverrfaglig Merkesystem).
4. Legg inn kontaktinformasjon til sluttkunde. Trykk neste.5. Legg til bilde av prosjekt, firmalogo, telefon/adresseliste og FDV forklaring. Trykk neste.
6. Trykk «Lokasjoner» og legg inn ønsket Lokasjoner.


7. Skriv inn ønsket lokasjonsnavn. Evt. Trykk «Velg», last opp Excel romskjema og «importer filen».
    OBS: Man kan kun ha et felt i Excel skjema da lokasjonesnavn kun er et felt.  
    Det anbefales å ha et forklarende lokasjonsnavn slik at alle involverte forstår.
8. Velg ditt nivå, invitert leverandør/grossist og trykk på «Koder». Du kan også legge til kode for UE, evt. gjør de det selv. Trykk neste.

    Sist endret forteller når UE sist var inne og strukturerte FDV.9. Legg til Bygningsdeler fra NS 3451 som du bygger produkter inn i.
10. Da ligger lokasjoner og bygningsdeler klare for struktureringen av Produkter/dokumenter/bilder. 

      Start og tildel produkter/egne dokumenter/bilder på lokasjon og bygningsdel.  
      Velg hvilke dokumenter-velg lokasjoner-velg bygningsdel- kommentar for nærmere forklaring.
      Det anbefales å skrive inn en kommentar til produktene i ytterste kolonne.
 

11. Trykk på ønsket produkt i fanen under lokasjon og huk av lokasjoner.

  


12. Trykk på ønsket produkt i fanen under Bygningsdel koder og huk av Bygningsdeler.
13. Avansert Modus 

       Ved å bruke avansert modus kan man velge flere produkter/dokumenter/bilder og knytte dem opp mot lokasjoner og bygningsdeler (Trykk på overskrift Lokasjoner og Bygningsdel koder).
       Det anbefales å skrive inn en kommentar til produktene i ytterste kolonne.
13.1. Trykk på overskriften «Lokasjoner» og velg lokasjoner for utvalgte produkter/dokumenter/bilder.
         Trykk «Legg til». 
         Ønsker du å overskrive/fjerne tidligere strukturering velg «Overskriv» / «Fjern».


13.2. Trykk på overskriften «Bygningsdeler» og velg bygningsdeler for utvalgte produkter/dokumenter/bilder
          Trykk «Legg til». 
          Ønsker du å overskrive/fjerne tidligere strukturering velg «Overskriv» / «Fjern».

 ALLTID før du avslutter, trykk «LAGRE».


14. Ferdig kodet produkter/dokumenter/bilder vil legge seg nederst og få grønn bakgrunnsfarge.

      Det anbefales å skrive inn en kommentar til produktene i ytterste kolonne.

15. Underveis vil man ha muligheten for å se en «forhåndsvisning» av ferdig produkt. Evt. vises Byggherre for godkjennelse. Trykk neste.
16. Bekrefte overlevering av FDV og trykk «Slutt».17. På prosjektet i CobuilderPRO har du Logg over FDV oversendelsene du har gjort, med kvittering av mottatt FDV fra sluttkunden.