1. Logg inn i CobuilderPRO og klikk på «Mine Brukersteder».2. Finn prosjekt og trykk «Vis».3. Har du behov for å laste opp øvrig FDV dokumentasjon som prosjektspesifikke dokumenter, tegninger (plan, som bygget), skjemaer ol., klikk på  «dokumenter» og «last opp dokumenter». Sørg for at det er riktig filnavn på dokumentene før du laster opp.
Dokumentene blir lagret under «Mine filer» i coBuilderPRO hvor man kan lage egen mappestruktur for de forskjellige fagene, systemene, generell FDV ol. (dokumenter kan gjenbrukes på senere prosjekter).


 


 Prosjekter med tilhørende produkter og dokumentasjon vil automatisk også ligge i CobuilderPRO+.