Gå til Produkter-fanen.


Under Produkter vil du se hvilke produkter som er registrert på valgt brukersted.


Legg til Produkt

Her kan du søke opp produkter som ligger registrert i coBuilder og legge dette til brukerstedet.
Velg ønskede produkter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Brukersted.

Listen viser hvilke Produkter som har Dokumenter knyttet til seg, samt om produktet krever en Ytelseserklæring (rødt/grønt DoP-symbol), og om denne er registrert i systemet.