1. Under Info fanen, trykk på «Tildel FDV Koder».2. Trykk på «Koder».3. Legg til de bygningsdeler fra NS3451 som du er involvert i.
4. Skjul de produktene du ikke skal levere dokumentasjon på.
5. Start og tildel produkter/egne dokumenter/bilder på lokasjon og bygningsdel.

    Velg Dokumenter / Lokasjoner (lagt inn av Hovedentreprenør) / Bygningsdel koder, og evt. kommentar for nærmere forklaring.
6. Avansert Modus

   Ved å bruke avansert modus kan man velge flere produkter/dokumenter/bilder og knytte opp mot lokasjoner og bygningsdeler (Trykk på overskrift Lokasjoner og Bygningsdel koder).
7. Alltid før du avslutter, trykk «Lagre».
8. Når man  trykker «Lagre», vil de produktene man har kodet legge seg nederst og markeres med grønn bakgrunn.
9. For å se en forhåndsvisning trykk «Forhåndsvisning kundeside».