Velg «Brukersteder» fra hovedmenyen. Registrer nytt Brukersted ved å velge knappen «Opprett Brukersted» til høyre i vinduet.

Velg «Lagre». 


Registrer nøkkelinformasjon om Brukerstedet. Blå felter er obligatoriske.

Registrert informasjon kan senere redigeres.