Gå inn på Prosjekter.Trykk på plus-symbolet.Fyll ut prosjekt-detaljene.


Følgende melding vil dukke opp og gi deg beskjed om at prosjektet er vellykket opprettet.
Trykk på OK. Du vil da kunne se på alle prosjekter på din konto: