Brukersted i ProductXchange opprettes manuelt.


Hold musepeker over Min organisasjon.

Trykk på Opprett brukersted.Velg organisasjonsnivå.

Trykk på Neste.Fyll ut alle felter som er markert blå:

Prosjekt / Brukersted navn

Brukersteds ID / Prosjektnummer

Prosjektets adresse

Kontaktperson navn / e-post / mobil

Prosjektets oppstartdato

Prosjektets estimerte sluttdato

• Knytt til brukere til prosjektet

 

Trykk på Neste for å fortsette.
Legge til/ redigere filter 


Her kan filter tilpasses på brukernivå.

Man kan velge Konfigurer filter og legge til setninger eller lister som f. eks.: A20 BREEAM-NOR liste, SIN-liste, m.fl.     

Lagre og avslutt