Her kan filter tilpasses på brukernivå.
Man kan velge Konfigurer filter og legge til setninger eller lister som f.eks.: A20 BREEAM-NOR liste, SIN-liste m.fl.


Man kan tilpasse BREEAM requirements, Kjemisk filter og Produktfilter.

Bruk nedtrekksmenyen for å velge Fareutsagn og trykk på Legg til for å oppdatere listen.
Trykk på Neste for å fortsette:og på Lagre for å lagre og avslutte.