Velg Min organisasjon og Brukersteder


RBoBfU2NqxZdUJdJyLOK7DnHAUcxH7Otyg.png


  Søk frem / merk ønsket brukersted, og velg Vis fra menyen for å åpne brukersted

VlBC18jP1d03uErYdITd13zX8t-wI3SaKg.png

For å redigere brukerstedsdetaljer, trykk på Rediger:Følg så stegene som i Opprett brukersted.

Begynn med å velge organisasjonsnivå: 


                    


Her kan du redigere alle feltene som er markert blå:

Brukersted navn

Brukersted ID / Prosjektnummer

Prosjektets adresse

Kontaktperson navn / adresse / telefon

Prosjektets oppstartdato

Prosjektets estimerte sluttdato

Knytt til brukere til prosjektet

 

Trykk på Neste for å fortsette. 

Legge til/redigere filter

Her kan filter tilpasses på brukernivå.
Man kan velge Konfigurer filter og legge til setninger eller lister som f.eks: A20 BREEAM-NOR liste, SIN-liste, m.fl.Lagre og avslutt