Når en bedrift er blitt invitert vil prosjektet ligge i en liste under Min organisasjon og Brukersteder:Trykk symbolet med tre horisontale streker til høyre for prosjektet og deretter på Vis:All informasjon om prosjektet blir ferdig utfylt fra brukeren som inviterer, utenom bedriftens interne Brukersted ID/Prosjektnummer og Estimert sluttdato.

Dette må fylles inn for at man skal få tilgang til prosjektet og være tilknyttet bedriften som har sendt invitasjon. 


Velg Rediger fra menyen.
eN1xOvl1ZrKJNX4d_byfEX7AFV0vhVhsuw.pngLegg inn estimert sluttdato og velg Neste.


KJzWApTV-2Ua58qxm_nT0Ih91SxRn6gv4w.png


Konfigurer eventuelle filter og velg Neste og Avslutt.